1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului municipiului Suceava pe anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „ Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
  3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului de parteneriat public-privat privind extinderea Cimitirului ‚ Pacea” incheiat intre Municipiul Suceava si S.C. Nil –Construct S.R.L.- initiator Primarul municipiului Suceava
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor-Parohia „ Inaltarea Domnului” a unei parcele de teren in suprafata de 1000 mp in vederea construirii unei biserici ortodoxe cu anexele aferente si utilitati tehnico edilitare-initiator Primarul municipiului Suceava
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 240 din 09.02.2010
Inchide