1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei, modificată prin HCL nr.1/31 ianuarie 2008 şi HCL nr.145/09 iulie 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
PRIMAR,
ION LUNGU 
 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2898/02.11.2010

Inchide