Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local in data de 31 iulie 2007 Imprimare E-mail
Dispoziţie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 iulie 2007, ora 14.00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava  

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

DISPUN: 

Articol unic:

Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31  iulie 2007, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.      Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local din data de 28.06.2007;

2.      Proiect de hotarare privind efectuarea virarilor de credite în cadrul bugetului local pe anul 2007 - initiator Primarul municipiului Suceava;

3.      Proiect de hotarare privind majorarea pretului local de facturare pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate – initiatori consilierii locali : dl. Steiciuc Mihai Aurel, d-na. Creteanu Gabriela, dl. Iosub Vasile, dl. Cosmulese Gheorghe, dl. Vasiliu Aurel;

4.      Proiect de hotarare privind aprobarea finatarii de la bugetul local al municipiului Suceava a proiectului depus de catre Complexul Muzeal Bucovina în vederea acordarii unei finantari nerambursabile - initiator Primarul municipiului Suceava;

5.      Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Suceava, în calitate de partener principal în cadrul liniei de finantare lansata de Ministerul Internelor si Reformei Administrative : PHARE 2005 RO – 2005 si PHARE 2006 – RO 2006 – „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local” - initiator Primarul municipiului Suceava;

6.      Proiect de hotarare privind acordarea subventiei de la bugetul de stat în vederea construirii de locuinta proprietate personala, pentru dl. Badanoi Mihai, declarat persoana eligibila - initiator Primarul municipiului Suceava;

7.      Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentatii de urbanism – Planuri Urbanistice de Detaliu - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;

8.      Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant S.C. AKROM AK-AL TEXTILE ROMANIA S.R.L. - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;

9.      Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism – Plan Urbanistic Zonal –  solicitant Posteuca Liviu - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism – Plan Urbanistic Zonal –  solicitant S.C. VIVAT BUCOVINA S.R.L. - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii în legalitate pana la data de 30.09.2007 a doua garaje amplasate pe terenul municipiului Suceava – domeniul privat - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;

12.  Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita catre S.C. TPL S.A. Suceava a terenului în suprafata de 25.485 mp situat în str. Traian Vuia nr. 4 – initiatori consilierii locali : dl.Vasile Bilius, dl. Ovidiu Dontu si dl. Radu Vatafu;

14.  Proiect de hotarare privind evacuarea administrativa a familiei Obreja Vasile Florin, din imobilul situat în Suceava, str. Mihai Viteazu nr.52 - initiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii pentru Primaria municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007 - initiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Informarea Directiei de Asistenta Sociala privind acordarea drepturilor persoanelor cu handicap si a prestatiilor financiare excptionale pentru prevenirea separarii copiilor de familie, înregistrata la Primaria municipiului Suceava sub nr. 25891/10.07.2007;

18.  Informarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava înregistrata la Consiliul Local al  municipiului Suceava sub nr. 209/02.07.2007;

19.  Contestatia locatarilor de pe Str. Strandului, înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 205/29.06.2007;

20.  Contestatia d-nei. Burda Mara înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 214/16.07.2007;

21.  Diverse.

 

PRIMAR,

ION LUNGU            

   

 Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

Nr.2620

Din 26.07.2007 

Inchide