DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 ianuarie 2008, ora 13.00
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată
DISPUN:
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 ianuarie 2008, ora 13.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 201/27.09.2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern / extern în valoare de maxim 50 milioane lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.       Proiect de hotărâre privind utilizarea în cursul anului 2008 a disponibilităţilor fondului de rulment constituit la finele anului 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.       Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL nr. 358/2006 privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, operatorului de transport S.C. TPL S.A. Suceava – iniţiatori consilierii locali: dl. Virginel Iordache şi dl. Ovidiu – Liviu Donţu;
5.       Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Comandor(r) Ganea Constantin Sergiu constând în o statuetă din ipsos ars patinată bronz, cu dimensiunile 80x60x20 cm, reprezentând pe Ştefan cel Mare pe cal – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Iriciuc Paul - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Iriciuc Titi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Socoliuc Marius Constantin - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Organizaţia Religioasă – Martorii lui Iehova - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitanţi S.C. BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. CONSUC S.A. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na Angela Zarojanu;
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării în vederea trasnformării în grădiniţă de copii a imobilului proprietate a S.C. ICHIM SERV S.R.L. situat în Suceava, cartier Obcine – Piaţa Agroalimentară Obcine – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii în vederea clarificării situaţiei patrimoniale şi economico – financiare dintre S.C. Termica S.A. Suceava şi municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13.    Proiect de hotărâre aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi S.C. E-on Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării obiectivului de investiţii „Extindere conductă gaze naturale, presiune medie, SRS şi conductă presiune redusă în municipiul Suceava, cartier Burdujeni – Sat, judeţul Suceava”, în condiţiile prevederilor contractului de asociere prezentat - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-on Moldova a unei parcele de teren în suprafaţă de 15mp în vederea executării lucrării „ Înlocuire PTM 3 Suceava cu post de transformare în anvelopă de beton – PTAb” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi a unor spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.    Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava str. Ştefan cel Mare fn. şi B-dul. 1 Decembrie 1918 fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava în vederea amplasării unor panouri publicitare şi a unui totem publicitar – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii, către domnii Bilauca Niculae şi Alexandrina, proprietari ai construcţiei – casă de locuit, precum şi a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava către S.C. DEFEL COM S.R.L., proprietar al construcţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţă, amplasate pe această parcelă de teren – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei autogări proprietate privată, de către S.C. INTERTRANSCOM S.R.L. Iaşi – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21.    Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Domeniului Public – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22.    Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unui post în statul de funcţii al Direcţiei Tehnice – Coordonare Servicii Publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23.    Proiect de hotărâre privind transformarea în condiţiile legii, a unui post în statul de funcţii al Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24.    Adresa SC Bucovina Ecoterm Gaz SA Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 290137/2007;
25.    Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 2.627/21.01.2008;
26.    Informarea Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 387/20.12.2007;
27.    Informarea Poliţiei Municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 7/17.01.2008;
28.    Diverse.
 

PRIMAR,
Ion Lungu
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Ioan Ciutac

Inchide