Dispozitie privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local in data de 28 august 2008 Imprimare E-mail
DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 28 august 2008, ora 14: 00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

 

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

 republicată; DISPUN:  Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local

al municipiului Suceava în data de 28 august 2008, ora 14:00 în sala de şedinţe a

Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava din

10.07.2008 si 24.07.2008:

 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate

integral din venituri proprii pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava.

 3.Proiect de hotarare privind efectuarea virarilor de credite in cadrul bugetului local al

municipiului Suceava pe anul 2008 - initiator Primarul municipiului Suceava.

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii municipiului Suceava la Institutul Regiunilor

din Europa - initiator Primarul municipiului Suceava.

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii unui consilier local din cadrul Consiliului Local

al municipiului Suceava in Adunarea  Generala a Actionarilor a S.C. Bucovina Ecotermgaz S.A.

– initiator Primarul municipiului Suceava. 

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de

investiti„ Extindere retele gaze naturale presiune medie , SRS si conducta presiune redusa in

municipiul Suceava, cartier Burdujeni Sat „ – initiator Primarul municipiului Suceava.

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat referitor

la modernizarea „ Sistemului de transport si distributie energie termica pentru 40 PT

si retele termice aferente din municipiul Suceava  „, judetul Suceava

– initiator Primarul municipiului Suceava.

 8. Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre

asociatia de proprietari privind  consumul de   energie termica de un numar de 34 familii

– initiator Primarul municipiului Suceava.   

 9. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului local al

Municipiului Suceavain Grupul de coordonare  constituit in vederea realizarii Strategiei

 Locale de Dezvoltare a Municipiului Suceava in perioada 2009-2014

-  initiator Primarul municipiului Suceava.

10. Proiect de hotarare privind desemnarea comisiei de selectionare si evaluare a

proiectelor depuse in vederea acordarii de finantare nerambursabila

 – initiator Primarul municipiului Suceava. 

11. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei locale de ordine publica

– initiator Primarul municipiului Suceava.

12. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative

– initiator Primarul municipiului Suceava.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal

- solicitant S.C. BRATCO IMOBILIARE S.R.L. - initiatori Primarul Municipiului Suceava

si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal

 – solicitant CALIN PETRE BOGDAN - initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal 

– solicitant S.C. MAXIM POWER S.R.L.- initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal

– solicitant S.C. ULPIO INVESTMENTS S.R.L.-  initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic Zonal

S.C.MARELVI CONSTRUCT S.R.L. -initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism

Plan Urbanistic de Detaliu- solicitant S.C. VILA ALICE S.R.L.initiatori Primarul Municipiului Suceava

si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism

Plan Urbanistic de Detaliu - solicitant S.C. SAU HAUSE S.R.L

-  initiatori Primarul Municipiului Suceava

si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

Detaliu – solicitant S.C. BELPAN S.R.L.- initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic

de Detaliu - solicitant LAHMAN DUMITRU VICTOR - initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

 Detaliu- solicitant STAN VERONICA - initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan urbanistic

de Detaliu - solicitant AILIESEI BOGDAN IONUT - initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

 Detaliu- solicitant SAVA RAMONA FLORENTINA - initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

25. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

 Detaliu - solicitant IRICIUC PAUL- initiatori Primarul Municipiului Suceava

si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

Detaliu - solicitant HIRGHILIGIU DUMITRU CIPRIAN - initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

Detaliu - solicitant DOBRESENCIUC ANISOARA.- initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

28. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

Detaliu- solicitanti DOBINCA CATALIN NICU,  DOBINCA IONUT SIMION

- initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

Detaliu – solicitant CODREANU DAN SERGIU  - initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

30. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de

Detaliu - solicitant HAGIU DUMITRU CATALIN - initiatori Primarul Municipiului Suceava si

Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

31. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica

a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de

locuit si spatii comerciale – initiator Primarul municipiului Suceava.

32. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren

proprietate privata a municipiului Suceava  in vederea realizarii unor accese din exterior

si crearea unor goluri de usa - initiator Primarul municipiului Suceava.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor parcele

de teren situate in municipiul Suceava, precum si conditiile de organizare a licitatiei, in vederea

amplasarii unor stalpi necesari pozarii cablului de telecomunicatii pentru racord t.c.

la SC Sedcomlibris SRL- initiator Primarul municipiului Suceava.

34. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren

proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii spatiului comercial situat in

str. Curtea Domneasca nr.9, bl.11 - initiator Primarul municipiului Suceava.

35. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren

 proprietate privata a municipiului Suceava  in B-dul Ana Ipatescu nr.3A

- initiator Primarul municipiului Suceava.

36. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren

proprietate privata a municipiului Suceava  in str. Pref. Gavril Tudoras nr. 26, bl.E2

- initiator Primarul municipiului Suceava.

37. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren

proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii apartamentului nr.4 cu

un balcon situat in str. Aleea Nucului nr.12 – initiator Primarul municipiului Suceava.

38. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren

proprietate privata a municipiului Suceava in str. Aron Pumnul f n

- initiator Primarul municipiului Suceava.

39. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren

proprietate privata a municipiului Suceava  in vederea extinderii unui balcon situat in

str. Tineretului nr.2 - initiator Primarul municipiului Suceava.

 40. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren

proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii comerciale si spatii

de locuit - initiator Primarul municipiului Suceava.

41. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri

imobile  cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce

apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare

- initiator Primarul municipiului Suceava.

42. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.37/2003 privind atribuirea in administrare a

 spatiului cu alta destinatie decat cea de locuit proprietate privata a municipiului Suceava,

 situat in str. 22 Decembrie nr.3, catre Inspectoratul de Politie al judetului Suceava

– initiator Primarul municipiului Suceava.

43. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.285/17.12.2007 si respectiv a

HCL nr.74/27.03.2008 privind aprobarea unor cereri de cumparare a unor parcele de teren

 proprietate a municipiului Suceava (domeniul privat) catre proprietarul constructiilor, cu alta

destinatie decat locuinta, amplasate pe aceste parcele de teren

- initiator Primarul municipiului Suceava.

44. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de

teren situate in Suceava str. Stefan cel Mare fnprecum si conditiile de organizare a licitatiei

– initiator Primarul municipiului Suceava.

45. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre

Inspectoratul de Jandarmi Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 2,5 mp in vederea

amplasarii unei cabine pentru paza Consulatului Ucrainei –initiator Primarul municipiului Suceava.

46. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren

proprietate  privata a municipiului Suceava,situata in str. Petru Rares nr.56, proprietarului

constructiei amplasata pe aceasta parcela de teren , respectiv d-lui Chiriac Marian

– initiator Primarul municipiului Suceava.

47. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.12.2008 a

doua garaje construite pe terenuri proprietatea municipiului domeniul privat

- initiatori Primarul municipiului Suceava

 si viceprimarul municipiului Suceava  Viorel Seredenciuc.

48. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava

 in domeniul  privat al municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

49. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei privind solutionarea cererilor

pentru repartizarea locuintelor, conform Legii nr.114/1996 si a Legii nr.152/1998 si a Comisiei

pentru acordarea de subventii in vederea construirii de locuinte noi, conform OG nr.19/1994 si a

Legii nr. 114/1996-initiator Primarul municipiului Suceava.

50. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei pentru analiza solicitarilor de subventii in

prevazute de programul pentru constructiile de locuinte proprietate personala

- initiator Primarul municipiului Suceava.

51 .Proiect de hotarare privind atribuirea autorizatiilor taxi pentru realizarea serviciului de

transportpersoane in regim de taxi – initiator Primarul municipiului Suceava.

52 .Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului

de functii pentru aparatul de  specialitate al Primarului municipiului Suceava

– initiator Primarul municipiului Suceava.

53. Proiect de hotarare privind transformarea , in conditiile legii, a unui post in statul de

functii al Directiei Administratia Pietelor  - initiator Primarul municipiului Suceava.

54. Proiect de hotarare privind reorganizarea Directiei Domeniului Public in Directia Generala a

 Domeniului Public –  initiator Primarul municipiului Suceava.

55. Proiect de hotarare privind actualizarea organigramei, numarului de personal si a statului

de functii pentru Politia Comunitara   a municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

56. Informare privind activitatea Serviciului Protectie Sociala in primul semestru al anului 2008,

 inregistrata la Primaria municipiului  Suceava la nr. 24436/07.07.2008.

57. Raport de evaluare intocmit de Comisia de evaluare a ofertelor pentru procedura de

atribuire a autorizatiilor taxi pentru   transportul de persoane in regim de taxi.

58. Cererea  nr. 141/08.07.2008 inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava,

a unui grup de proprietari format din 52 de persoane domiciliate pe str. Aleea Nucului.

59. Diverse.

 

                                                                                      

                                           PRIMAR, 

                                         ION   LUNGU 

                                                                                       Avizat pentru legalitate

                                                                                           Secretar municipiu

                                                                                             Jr. IOAN CIUTAC

Inchide