DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 30 octombrie 2008, ora 14.00
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava                     
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
DISPUN: 
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 30 octombrie 2008, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 25.09.2008.
2.       Proiect de hotarare privind efectuarea virarilor de credite in cadrul bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
3.       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
4.       Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
5.       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
6.       Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Colegiul National „ Petru Rares „ –initiator Primarul municipiului Suceava
7.       Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie ale centrelor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat-initiator Primarul municipiului Suceava
8.       Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituite in cadrul unitatilor de invatamant-initiator Primarul municipiului Suceava
9.       Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta „ Sfantul Ioan cel Nou „ Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
10.    Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de onoare al municipiului Suceava „ sportivei Cristina Casandra –initiator Primarul municipiului Suceava
11.    Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „ Drumuri si parcari DN 29 cartier Burdujeni –et.II , municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
12.    Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „ Retele alimentare cu energie electrica sala sport Scoala generala nr.9, municipiul Suceava , judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
13.    Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „ Deviere retea alimentare cu apa si canalizare pentru construirea Salii de sport a scolii nr.9 , municipiul Suceava , judetul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava
14.    Proiect de hotarare privind adoptarea Planului Urban de Management al Mediului pentru Municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
15.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant S .C. MASTER CON S.R.L.-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
16.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. CONELTEX S.R.L.- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
17.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. ACULAR S.R.L.- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
18.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. COMAT S.A.- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
19.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL- solicitant IACOB ADRIAN- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
20.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC DETALIU –solicitant DANILEVICI LUCIAN - initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
21.    Proiect de hotarare privind asocierea intre municipiul Suceava , Inspectoratul Scolar Judetean Suceava Societatea Stiintifica „ Cygnus” –centru Unesco si redactia revistei de matematica „ Sinus”-initiator Primarul municipiului Suceava
22.    Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
23.    Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-On Moldova a terenului in suprafata de 0,25 mp situat in Suceava str. Stefan Tomsa nr.17H-initiator Primarul municipiului Suceava
24.    Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea amplasarii unor stalpi necesari pentru extinderea retelei pentru comunicatii electronice din municipiul Suceava DN 29-initiator Primarul municipiului Suceava
25.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii unor spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
26.    Proiect de hotarare privind modificarea art.3 alin.10 din HCL nr.267din 29.11.2007 ,respectiv art.3 al. 15 din HCL nr.16 din 31.01.2008 privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit –initiator Primarul municipiului Suceava
27.    Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
28.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii spatiului din B-dul 1 Decembrie 1918 fn-initiator Primarul municipiului Suceava 
29.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator primarul municipiului Suceava-initiator primarul municipiului Suceava
30.    Proiect de hotarare privind majorarea pretului local de facturare pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate-initiatori consilierii locali Barba Niculai , Sandulescu Monica Loredana, Tataranu Costel , Tcaciuc Nelu Vasile, Iordache Virginel
31.    Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru analiza pierderilor de apa rece si apa calda la nivelul asociatiei de proprietari-initiator Primarul municipiului Suceava
32.    Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune prin licitatie publica deschisa a serviciului public de salubrizare menajera a municipiului Suceava nr.15790/18.04.2007-initiator Primarul municipiului Suceava
33.    Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de strazi in municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
34.    Proiect de hotarare privind actualizarea statelor de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava , aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava si unele servicii publice de subordonarea locala – initiator Primarul Municipiului Suceava
35.    Adresa Colegiului Tehnic „ Petru Musat” Suceava inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 213/07.10.2008 si adresa Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Suceava , inregistrata la nr. 217/21.10.2008 .
36.   Diverse.
 
 
PRIMAR,
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Inchide