Dispoziţie privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 26 aprilie 2007, ora 14.00

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 26 aprilie 2007, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

01. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 07.03.2007 şi 16.03.2007;
02. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare - epurare în municipiul Suceava practicate de SC ACET SA Suceava - iniţiatori consilieri locali: d-na Elena Oanea; d-na Jeni Mandachi; d-na Cristina Iordăchel; dl. Neculai Bosancu; dl. Viorel Seredenciuc;
03. Proiect de hotărâre privind diminuarea procentului de facturare a serviciului de canalizare - epurare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
04. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către Asociaţia de proprietari nr. 73 - bloc 48A -  privind consumul de apă rece potabilă şi canalizare de familia Dumitru Robert - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
05. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţiile de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 14 familii - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
06. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale pentru    SC ETERNITATEA SRL Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
07. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă Cartier       DN 29, Burdujeni, municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
08. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii „Canalizare pluvială şi menajeră Cartier DN 29, Burdujeni, municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
09. Proiect de hotărâre privind finalizarea integrală a blocurilor de locuinţe nr. 20, 21 şi 22 din Ansamblul de locuinţe Obcini I B din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind acordul ca SC TERMICA SA să devină membru asociat în cadrul Asociaţiei Sportive Fotbal Club Cetatea Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea teraselor estivale în zonele publice ale municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava  d-na. Angela Zarojanu;
12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a trei parcele de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Suceava în vederea amenajării de terase sezoniere în perioada 1 mai - 31 octombrie 2007 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava  d-na. Angela Zarojanu;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare a licitaţiei în vederea amenajării a trei terase sezoniere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de 5.000 mp teren din parcela de păşune din zona Tătăraşi din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-ON Moldova a terenului în suprafaţă de 1 mp situat în Suceava, str. Ion Creangă, nr.16 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Universităţii f.n., staţia de autobuz Zimbru, proprietarului construcţiei amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. „NILTRUST” S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Bethesda S.R.L. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu în scopul sprijinirii Complexului Muzeal Bucovina în organizarea Conferinţei Mondiale ICOM-CC-2011 la Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren situate în Suceava str. Calea Unirii f.n. şi str. Staţiunii f.n. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava str. Aleea Lalelelor f.n. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava str. Ştefan cel Mare f.n. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a patru parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în Suceava  Zona Cartodrom - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren în municipiul Suceava, Str. Jean Bart, bl.7A - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei tehnice aprobată prin HCL nr.314/2006 în baza Legii nr. 350/2001 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava  d-na. Angela Zarojanu;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism (PUD) - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava  d-na. Angela Zarojanu;
27. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 alin.1 din cadrul anexei la HCL nr. 357/2006 privind Regulamentul de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă de pe raza municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială privind acordarea prestaţiilor financiare în trimestrul I al anului 2007 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 16088/19.04.2007;
29. Adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 121/02.04.2007;
30. Petiţia d-lui. Rădăşan Cătălin înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 77/08.03.2007;
31. Diverse.

 

PRIMAR,
Ion Lungu

 

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Inchide