DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 25 octombrie 2007, ora 14.00 

 
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
DISPUN:
Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 octombrie 2007, ora 14.00 în sala de sedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.       Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 19.09.2007 şi 27.09.2007;
2.       Proiect de hotarare privind efectuarea virarilor de credite in cadrul bugetului local pe anul 2007-initiator Primarul municipiului Suceava;
3.       Proiect de hotarare privind efectuarea virarilor de credite in cadrul bugetului creditelor externe si interne pe anul 2007 –initiator Primarul municipiului Suceava;
4.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.       Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile-initiator Primarul municipiului Suceava;
6.       Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investitii „ Cimitir cartier Burdujeni „ in municipiul Suceava , judetul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
7.       Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitatii „ Stefan cel Mare „ –initiator Primarul municipiului Suceava;
8.       Proiect de hotarare privind aprobarea , de principiu , a asocierii municipiului Suceava cu S.C. EON GAZ Distributie S.A.-initiator Primarul municipiului Suceava;
9.       Proiect de hotarare privind respingerea cererii de acordare a reducerii impozitelor pe cladiri si pe teren – initiator Primarul municipiului Suceava;
10.    Proiect de hotarare privind vanzarea a 13 apartamente situate in blocurile construite din fondurile statului ,aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava , str. Amurgului nr.9, bl.122, sc.C, ap.6 ; str. Bistritei nr.15, bl. H7, sc.A, ap.1 ; str. Eroilor nr.18, bl.85, sc.A, ap.9; str. Iacob Zadik nr.3, bl.76, sc.B, ap.2 ; str. Bistritei nr.15, bl.H7, sc.B, ap.18 ; str. Calea Burdujeni nr.18, bl.147, sc.E, ap.1; str. Corneliu Coposu nr.12, bl.37, sc.A, ap.12 ; str. Prefect Gavril Tudoras nr.26, bl.E2, sc.B, ap.9 ; str. Tineretului nr.5, bl.87, sc.A, ap.97 ; str. Calea Unirii nr.88, bl.71, sc.B, ap.6 ; str. Amurgului nr.23, bl.119, sc.C , ap.5 ; str. Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, sc.A, ap.22+23 ; str. Pacii nr.11, bl.134, sc.C, ap.2 , catre titularii contractelor de inchiriere in conditiile impuse de Decretul Lege nr.61/1990 , republicat si a Legii nr. 85/1992, republicata –initiator Primarul municipiului Suceava;
11.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.Z. –solicitant S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A.-initiator Primarul municipiului Suceava;
12.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.Z.- solicitant Posteuca Liviu-initiator Primarul municipiului Suceava;  
13.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D. pentru realizarea unui drum acces la un grup de locuinte existent –initiator Primarul municipiului Suceava;
14.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D. –S.C. CASA BRINZAC S.R.L.-initiator Primarul municipiului Suceava;
15.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D. –S.C. RMS INDUSTRIAL S.R.L. si Pricop Silviu Bogdan – initiator Primarul municipiului Suceava;
16.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.Z. – Handrescu Boghiu Vasile si Tasca Ioan-initiator Primarul municipiului Suceava;
17.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.Z.-solicitant S.C. Conbucovina S.A. –initiator Primarul municipiului Suceava;
18.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism P.U.D.-S.C. UCASY BIULDARS S.R.L.-initiator Primarul municipiului Suceava;
19.    Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Suceava si d-nii Adomnitei Bogdan, Acatrinei Dorel , Vasiliu Aurel si Ghiteala Ghiorghi-initiator Primarul municipiului Suceava;
20.    Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita catre ASOCIATIA „BLIJDORP „ ROMANIA , a unui gard metalic in lungime de 240 ml –initiator Primarul municipiului Suceava;
21.    Proiect de hotarare privind asocierea municipiului Suceava si Universitatea „ Stefan cel Mare „ Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
22.    Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare catre Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava , a unei suprafete de teren de 2800 mp in vederea realizarii investitiei, „ Sediul Casei Corpului Didactic Suceava „ – initiator Primarul municipiului Suceava;
23.    Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare catre Universitatea „ Stefan cel Mare „ Suceava a unui teren in suprafata de 21 mp situat in Suceava , str. Mihai Viteazu fn-initiator P rimarul municipiului Suceava;
24.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava;
25.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a procesului de participare a populatiei in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism – initiatori consilierii locali Cristina Iordachel , Monica Loredana Sandulescu , Niculai Barba, Radu Florin Vatafu;
26.    Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava;
27.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava intersectia str. Victoriei cu str. Viitorului-initiator Primarul municipiului Suceava;
28.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava str. Universitatii fn si Aleea Saturn fn-initiator Primarul municipiului Suceava;
29.    Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
30.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava;
31.    Proiect de hotarare privind desemnarea persoanelor ce vor completa , tine la zi si centraliza datele din registrul agricol – initiator Primarul municipiului Suceava;
32.    Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Suceava sa solicite avizul pentru infiintarea unei autogari –initiator Primarul municipiului Suceava;
33.    Proiect de hotarare privind imputernicirea S.C. TERMICA S.A. de a organiza licitatie publica pentru valorificarea deseurilor rezultate in urma casarii mijloacelor fixe pe anul 2007-initiator Primarul municipiului Suceava;
34.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava;
35.    Proiect de hotarare privind reorganizarea Politiei comunitare a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava;
36.    Proiect de hotarare privind amplasarea la intrarile in municipiul Suceava a ansamblului decorativ de semnalizare si informare a localitatii –initiatori consilierii locali Cristina Iordachel, Monica Loredana Sandulescu si Niculai Barba;
37.    Proiect de hotarare privind sarbatorirea a 620 de ani de la prima atestare documentara a orasului Suceava si a Cetatii de Scaun-initiator Primarul municipiului Suceava;
38.    Informare privind activitatea Comisiei Locale de Ordine Publica Suceava, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 302/9.10.2007; 
39.    Informare privind acordarea prestatiilor financiare , inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 37798/19.10.2007;
40.    Cererea adresata de COSMOTE inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 306/12 octombrie 2007;
41.    Cererea de concediu a d-lui Primar al municipiului Suceava Ion Lungu, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava cu nr. 318/2007; 
42.   Diverse.
 

PRIMAR,
Ion Lungu
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Ioan Ciutac
 
Nr. 3385
Din 19.10.2007
 

Inchide