DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 23 octombrie 2008, ora 14.00
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava                     
În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
DISPUN: 
Articol unic: Este convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 23 octombrie 2008, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului „ Creditelor interne si externe „ pe anul 2008- initiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotarare privind efectuarea virarilor de credite in cadrul bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008 - initiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere a retelelor de utilitati si amenajari exterioare la proiectul „ Locuinte pentru tineret in regim de inchiriere - b-dul 1 Decembrie 1918, zona Metro-Petrom , municipiul Suceava – etapa a II-a"  si suportarea din bugetul local al municipiului Suceava a contravalorii lucrarilor aferente - initiator Primarul municipiului Suceava.
 
PRIMAR,
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

Nr. 2822

Din 20.10.2008
Inchide