DISPOZITIE 
privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, in data de 18 octombrie 2007
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava                         
In baza prevederilor art.39 alin.2 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata; 
DISPUN: 
Articol unic: Este convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava in data de 18 octombrie 2007, ora  14,00  in sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi: 
1. Raport privind activitatea S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava in anul 2006, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 307/12.10.2007
2. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al doamnei Oanea Elena si declararea ca fiind vacant a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
 
PRIMAR,
Ion Lungu
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Ioan Ciutac
 
Nr. 3368
Din 15.10.2007
 
 
Inchide