DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 13 martie 2008, ora 12.00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

 
În baza prevederilor art.39 alin.2 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
DISPUN:
Articol unic: Este convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 13 martie 2008, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de privatizare a S.C. Termica S.A. Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 
 
PRIMAR,
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate, 
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC
Nr. 797
Din 10.03.2008
Inchide