Beneficii sociale, Acordare alocație de stat

Acordare inițială de ASF și VMG (se abrogă începând cu data de 01.01.2024, a se vedea Acordare VMI)

Acordare venit minim de incluziune (VMI) - începând cu data de 01.01.2024

Indemnizație creștere copil

Stimulent financiar pentru nou-născuți

Alte beneficii

Inchide