PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL pentru construirea unei locuinţe colective cu regim mic de înălţime, împrejmuire, utilităţi edilitare şi organizare de şantier, pe terenul în suprafaţă de 937 mp, identic cu nr. cadastral 9280, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătăraşi.

Inchide