Consilierul de etică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2004, la nivelul Primăriei Municipiului Suceava a fost desemnat, prin completarea fișei postului, consilierul de etică, cu scopul monitorizării modului în care sunt respectate normele de etică și conduită profesională și pentru aplicarea eficientă a Codului de etică.
Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:
    a) acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
    b) monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
    c) întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la Serviciul resurse umane din sediul Primăriei Municipiului Suceava de pe Bulevardul 1 Mai nr.5A, etaj 4, camera 45, în măsura în care se solicită consiliere și asistență.
Date de contact: Pînzariu Raluca, tel: 0230212696/int 252, e-mail: ralucap@primariasv.ro

Codul de conduită al funcţionarilor publici din Primaria Suceava
Codul de conduită al personalului contractual din Primaria Suceava

Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual

Inchide