PRIMARIA  MUNICIPIULUI  SUCEAVA

Nr. 12922/ 31.03.2008  

                                                                               A N U N T

    

 Primaria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizeaza concurs de recrutare in intervalul   7 - 8  mai 2008  pentru  ocuparea  unor  functii  publice  vacante  de  executie  din  cadrul Politiei Comunitare a municipiului Suceava, dupa cum urmeaza :

                                                                                                                               Bibliografie

 

    -    agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, superior         - 1 post  

    -    agent comunitar ( echivalent referent ), clasa III, asistent         -  1 post      

Conditiile de desfasurare a concursului sunt urmatoarele:·  

    -    Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Primariei  municipiului Suceava, pana la data de 28 aprilie 2008, ora 1400;

    -    Concursul se va desfasura la sediul Primariei municipiului Suceava, camera 50, dupa urmatorul program:   

           -  proba scrisa:     in data de 7 mai 2008, cu incepere de la ora 10:00;

           -  interviul:           in data de 8 mai 2008, cu incepere de la ora 14:00

Conditiile de participare la concursul de recrutare sunt urmatoarele:

           - cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata,  privind Statutul  functionarilor publici

           - studii medii liceale, absolvite cu diploma 

           - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de:

                   -   mimim 9 ani pentru agent comunitar, clasa III, superior

                   -   minim  6 luni pentru agent comunitar, clasa III, asistent 

           - abilitati, calitati si aptitudini necesare

                   -   adaptabilitate la regimul muncii politienesti

                                     -  munca in echipa 

                                     -  munca in schimburi

                                     -  munca in conditii de incordare psihica ridicata- 

                                     -  disponibilitate pentru munca suplimentara

                   -   aptitudini fizice adecvate muncii politienesti

                                     -   integritate corporala

                                     -  statura corespunzatoare : pentru femei minim 165 cm  inaltime       

                                                                                     pentru barbati  minim 170 cm inaltime       

                                     -  conditie fizica adecvata. 

Dosarul de inscriere la concurs se constituie din:

-  formularul de inscriere (se pune la dispozitie de Serviciul resurse umane)

-  copia actului de identitate

-  copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor perfectionari, specializari insotite de originale, pentru conformitate;

-  copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate

-  cazierul judiciar

-  adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie

-  aviz psihologic pentru port-arma

-  copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca

-  declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitate de politie politica. 

 

Relatii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45  sau la telefonul 212696, int. 152.  

                 

                                                                                 PRIMAR,

                                                                              ION LUNGU

Inchide