Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării alin. 2 al art.1, a alin. 1 și alin. 2 ale art.2, precum și modificarea art.3 și art.5 din cadrul H.C.L. nr. 282/25.08.2022 - referitoatre la modificarea prețului de producție a energiei termice furnizate în municipiul Suceava prin SACET, precum și al prețului local pentrun energie termică.

Inchide