Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal – zona de protecţie Ansamblu Curtea Domnească. Suprafaţa de teren proprietatea Municipiului Suceava – domeniul public reglementată urbanistic în PUZ este de 11429 mp, identic cu pc 34382 situată în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul Ana Ipătescu.

Solicitant: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice din zonă pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – 25.01.2013, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

v. fişier 20 - Zone protecţie Subzone funcţionale A3

 

 

 

Inchide