Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui centru comercial, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branşamente la reţelele urbane de utilităţi edilitare. Suprafaţa totală de teren proprietate privată reglementată urbanistic în PUZ este de 96351 mp, identic cu pc 33144, 177/10 şi 33163 situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Calea Unirii.

Solicitant: SC OFFICE DEVELOPMENT SRL (cerere nr. 34132/22.11.2012)

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice din zonă pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – 23.11.2012, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

 

 

Inchide