PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A

A P R O B,
Primar
Ion Lungu

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui cimitir-Iţcani. Suprafaţa de teren proprietatea Municipiului Suceava – domeniul public reglementată urbanistic în PUZ este de 30000 mp, identic cu pc 39406 situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Grigore Alexandru Ghica. 

Solicitant: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice din zonă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 900 - 1400.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – 15.05.2012, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide