Nr. 33722/27.10.2010
 
ANUNŢ
 
Vă facem cunoscut că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Suceava, ce va avea loc pe data de 25 noiembrie 2010, va fi supus dezbaterii proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava aprobat prin H.C.L. nr. 357/2006.
Eventualele propuneri, sugestii şi opinii privind proiectul de act normativ, pot fi depuse până la data de 24 noiembrie 2010, ora 12, la Primăria Municipiului Suceava, Serviciul autorizare, corp control comercial – camera 42.
 
PRIMAR,

ION LUNGU

Inchide