Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei clădiri D+P+4E cu spaţii comerciale la demisol şi parter şi locuinţe la etaj şi o clădire pentru servicii P+1E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branşamente la reţelele urbane de utilităţi edilitare. Suprafaţa de teren proprietate privată reglementată urbanistic în PUZ este de 1232 mp, identic cu pc 39825, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Eroilor.
 
Solicitant: GONTARU NICOLAI (cerere nr. 5531/25.02.2013)
 
Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice din zonă pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – 20.04.2013, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.
 
 
Inchide