PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr.5A 
 
APROB,
PRIMAR
ION LUNGU
 
 ANUNŢĂ
 
      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei locuinţe cu regim mic de înălţime şi anexe pe teren proprietate privată situat în extravilanul municipiului Suceava - strada Victor Babeş din Burdujeni sat.
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
- Nota de fundamentare
- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
- Textul complet al proiectului de hotărâre
 care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

   Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide