ANUNŢ PUBLIC

Primăria Municipiului Suceava, anunţă publicul interesat că în data de 5 noiembrie 2012, ora 1400, la sediul Primăriei municipiului Suceava, etaj V (sala de şedinţe), judeţul Suceava se va desfăşura şedinţa de dezbatere publică a Planului Urbanistic Zonal, a finalizării Raportului de Mediu, pentru proiectul – Cimitir Iţcani din Suceava, str. Grigore Alex. Ghica, judeţul Suceava.

Documentaţiile pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Suceava, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, precum şi pe site http://apmsv.anpm.ro

Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, între orele 8,00 – 14,00 la sediul APM Suceava, în termen de 45 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

 

Inchide