PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Nr. 14911/26.04.2010
 
ANUNŢ
 
  
Vă facem cunoscut că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Suceava, ce va avea loc pe data de 27.05.2010, va fi supus dezbaterii proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi.
Eventualele propuneri, sugestii şi opinii privind proiectul de act normativ, pot fi depuse până la data de 27.05.2010, ora 12.00, la Primăria Municipiului Suceava, Biroul autoritatea locală de transport (camera 35).
 
PRIMAR,
 ION LUNGU
Inchide