1.      Autoritatea contractantă:Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, tel.  0230/212696, fax 0230/520593, e-mail: primsv@primariasv.ro, cod fiscal: 4244792.
2.      Procedura de atribuire aplicată: licitaţie deschisă.
3.      Contractele de servicii încheiate presupun prestarea de servicii de publicitate media.
4.      Data atribuirii contractelor: 21.06.2010.
5.      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
6.      Numărul de oferte primite: 4.
7.      Denumirea ofertanţilor câştigători:
  • Asocierea dintre firmele SC Crai Nou, SC XXL Media SRL şi SC Interpress SRL- pentru publicitate în presa scrisă cotidian local(lot 1);
  • SC Media Rom-Sor SRL-pentru publicitate presa scrisă săptămânal local(lot 2) ;
  • Asocierea dintre firmele SC Radio Top 91 SRL şi SC Impact Media SRL- pentru publicitate radio local(lot 3);
  • Asocierea dintre SC BG Media SRL, SC Media Ten Production SRL şi SC Inter Media SRL- pentru servicii de publicitate -TV locală(lot 4);
8.      Lotul 5(Publicitate presa scrisă centrală cotidian) a fost anulat, în conformitate cu art. 209, alin.(1), lit. c) din O.U.G. 34/2006, deoarece pentru acest lot nu s-a depus nicio ofertă.
9.      Preţul total al  contractelor este de 798.000 lei fără TVA.
10. Anunţul de participare a fost publicat în SEAP la data: 14.04.2010.
 
 
Inchide