Anunţ de atribuire

la licitaţia deschisă Servicii de publicitate”, cod CPV: 79341000-6 

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, telefon: 0230/212696, fax: 0230/520593, e-mail: primsv@primariasv.ro, cod fiscal: 4244792.

 1. Procedura de atribuire aplicată: licitaţie deschisă.

 2. Contractele de servicii încheiate presupun prestarea de servicii de publicitate în presa scrisă locală şi centrală, radio local şi TV local, cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.

 3. Data atribuirii contractelor: 24.07.2012.

 4. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

 5. Numărul de oferte primite: 6. Pentru Loturile 1, 3 ,4 şi 5 s-a primit câte o ofertă, iar pentru Lotul 2 s­-au primit două oferte.

 6. Denumirea ofertanţilor câştigători:

 • Pentru Servicii de publicitate în presa locală-cotidian (Lot 1), ofertantul câştigător este Asocierea dintre: S.C. Crai Nou S.A. , S.C. XXL Media S.R.L. şi S.C. Interpress S.R.L. , Adresa: Strada Mihai Viteazul nr. 32, Localitatea Suceava.Valoarea contractului este de 180.000 lei fără TVA.

 • Pentru Servicii de publicitate radio (Lot 3), ofertantul câştigător este Asocierea dintre: S.C. Impact Media S.R.L. , S.C. Radio Top 91 S.R.L. , S.C. Stil Media S.R.L. şi S.C. New Waves Production S.R.L. , Adresa: Strada Corneliu Coposu nr. 14, Bl. 25A, Ap. 2, Localitatea Suceava. Valoarea contractului este de 38.400 lei fără TVA.

 • Pentru Servicii de publicitate TV (Lot 4), ofertantul câştigător este Asocierea dintre: S.C. B.G. Media S.R.L. , S.C. Media Ten Productions S.R.L. şi S.C. Inter Media S.R.L. , Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, et. 6, Localitatea Suceava. Valoarea contractului este de 116.000 lei fără TVA.

 • Pentru Servicii de publicitate în presa centrală-cotidian(Lot 5), ofertantul câştigător este S.C. GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN S.R.L. , Adresa: Strada Nerva Traian nr.3, Bl. M101, et. 9, camera 20, Sector 3, Localitatea Bucureşti.Valoarea contractului este de 6.400 lei fără TVA.

 1. Valoarea totală a contractelor este de 340.800 lei fără TVA.

 2. Anunţul de participare a fost publicat în S.E.A.P. cu nr. 134853 din data de 20.04.2012.

 3. Anunţul de atribuire a fost publicat în S.E.A.P. cu nr. 128044 din data de 30.08.2012.

 4. Lotul 2 (Publicitate în presa locală- săptămânal) a fost anulat, în conformitate cu art. 209, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 34/2006, deoarece ambele oferte depuse pentru acest lot au fost inacceptabile.

 

Inchide