1. Autoritatea contractantă: Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, telefon: 0230/212696, fax: 0230/520593, e-mail: primsv@primariasv.ro, cod fiscal: 4244792.

  2. Procedura de atribuire aplicată: licitaţie deschisă.

  3. Contractul de servicii încheiat presupune prestarea de servicii de publicitate în presa scrisă locală-săptămânal, cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.

  4. Data atribuirii contractului: 05.11.2012.

  5. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

  6. Numărul de oferte primite: 1(una).

  7. Denumirea ofertantului câştigător: S.C. Media Rom Sor S.R.L. Suceava.

  8. Valoarea totală a contractului este de 19.200 lei fără TVA.

  9. Anunţul de participare a fost publicat în S.E.A.P. cu nr.139541 din data de 10.10.2012.

  10. Anunţul de atribuire a fost publicat în S.E.A.P. cu nr. 130515 din data de 09.11.2012.

Inchide