Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A,

ANUNŢĂ

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru COMPLEX SPORTIV ce va fi construit pe teren proprietatea municipiului Suceava, situat în zona METRO - câmp.

            Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
- Nota de fundamentare.
- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava.
- Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primariei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III si pe panoul de afisaj din holul principal de la parterul institutiei.
            Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, până la data de 10.12.2010, orele 14, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
 
Nr. 35425 din 16.11.2010

 

PUZ COMPLEX SPORTIV

Inchide