Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A,

ANUNŢĂ

intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe cu regim mic de înălţime şi funcţiuni complementare locuirii pe o suprafata de 26.000 mp terenuri proprietăţi private, situate pe strada Mitocului, identic cu parcela cadastrala nr. 35628 (6000 mp – proprietatea lui Savu Aurora şi Panchevici Adrian în cote de ½ pentru fiecare) şi parcela cadastrală nr. 35629 (20000 mp – proprietatea lui Buhac Dumitru).

 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
- Nota de fundamentare
- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
- Textul complet al proiectului de hotărâre,
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul insţituţiei.

            Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, orele 14, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide