PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr.5A
Nr. 8927 din 28.02.2011
ANUNŢĂ
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe si funcţiuni complementare locuirii pe o suprafaţa de 47.156 mp, terenuri proprietăţi private (fost RA APPS), situate pe strada Parcului.
Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
Nota de fundamentare.
Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava.
Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro , la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituţiei.

Cei interesaţi pot trimite in scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, până la data de 15.03.2011, orele 14, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide