Primaria municipiului Suceava anunta publicul interesat ca a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui centru comercial, imprejmuire, locuri de parcare si amplasare semnal luminos. Suprafata de teren proprietate privata reglementata urbanistic in PUZ este de 6231 mp, identic cu pc 9909, situat pe strada Cuza Voda. Utilitatile edilitare se asigura prin racordare/bransare la retelele publice existente in zona.

Solicitant: SC LIDL ROMANIA SCS ( cerere nr. 15496/27.04.2011 ) 

Documentatia cu principalele reglementari urbanistice din zona pot fi consultate  la sediul Primariei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism, camera 38, intre orele 9,00 – 14,00.

Observatiile pot fi primite in termen de 25 zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei municipiului Suceava – 12.05.2011, la sediul Primariei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism, camera 38.
Inchide