Primaria municipiului Suceava anunta publicul interesat ca a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui microansamblu de locuinte cu doua subzone, diferentiate prin regim de inaltime si structura, intregrate in ample spatii verzi amenajate. Suprafata de teren proprietate privata care va fi reglementata urbanistic in Planul Urbanistic Zonal este de 7185 mp, identic cu parcela cadastrala nr. 32691, situat pe strada Petru Musat.
a) subzona de locuinte cu regim redus de inaltime ( max D+P+1etaj+ M ) avand structuri usoare ( de tip sandwich), izolate sau insiruite.
b) subzona de blocuri cu apartamente, de inaltime cu pana la P+7etaje.
- Suprafetele ramase libere dintre constructii vor fi amenajate ca spatii verzi de
utilitate publica. Accesul auto si pietonal se realizeaza din strada Petru Musat si strada Apeductului.
- Utilitatile edilitare se asigura prin racordare/bransare la retelele publice existente in zona.
 Solicitant: SC BENNICOL SRL ( cerere nr. 5337/02.02.2011 )
 
   Documentatia cu principalele reglementari urbanistice din zona pot fi consultate  la sediul Primariei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism, camera 38, intre orele 9,00 – 14,00.

   Observatiile pot fi primite in termen de 25 zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei municipiului Suceava – 09.03.2011, la sediul Primariei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism, camera 38.

Inchide