DIRECTIA BUGET, CONTABILITTAE SI FISCALITATE                                   

SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ

Data afişării: 26 iulie 2011 

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate, somaţii  -  persoane juridice
 

În temeiul art.44 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Inchide