DIRECTIA BUGET, CONTABILITTAE ŞI FISCALITATE                                   

SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ

Nr. 75700 din 31.01.2012

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii - amenzi contravenţionale

În temeiul art. 44 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1.

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei mun. Suceava, Bdul. 1 Mai, nr. 5A, cam. 3 - Serviciul urmărire şi executare silită. Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 31.01.2012.

Inchide