PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal in baza unui aviz de oportunitate pentru construire unui spatiu comercializare piese auto, spalatorie auto, service auto, imprejmuire, sistematizare verticala, locuri de parcare si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico edilitare”, pe teren proprietate privată în suprafață totala de 1091mp, compusa din parcela cadastrala notata cu nr. 53483 in suprafata de 111mp  si din parcela cadastrala notata cu nr. 53484 in suprafata de 980mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Cuza Voda, inițiator Aniculaesii Razvan Alexandru.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 19.09.2022 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro  
    Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide