cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate, pentru locuinte colective si individuale, imprejmuire teren, sistematizare verticala si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico edilitare”, pe teren in suprafață totala de 5643 mp, compus din 3044mp C.F. 52951 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 52951, 1311mp C.F. 52950 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 52950 si 1288mp C.F. 52319 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul identic cu 52319, situat in intravilanul municipiului Suceava, str. Pictor Romeo Calancea, inițiator: S.C. Melijons S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 23.08.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro
   Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Reglementari Urbanistice
Incadrare in zona
 

Inchide