PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru lucrari de recompartimentari, supraetajari la cladirile identice cu nr. cadastrale  34483-C2; C3; C4; C5; C7; C8; C13; C14; C16  si schimbarea destinatiei acestora in locuinte colective, birouri, spatii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, racorduri/bransamente”, pe teren proprietate privată în suprafață totala de 2802mp, compus din C.F. 34483 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 34483 in suprafata de 2802mp, situat in intravilanul municipiului Suceava, str. Zefirului, inițiatori Seredenciuc Daniel si Seredenciuc Ana-Maria.

Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 10.12.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro

Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide