PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticala, amplasare post de transformare, racorduri/bransamente la retelele urbane de utilitati”, pe teren proprietate privată în suprafață totala de 14625 mp, compus din C.F. 57122 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 57122 in suprafata de 12125mp si C.F. 38747  identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 38747 in suprafata de 2500mp, situat in intravilanul municipiului Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, inițiatori S.C. Luar Com S.R.L., Bilan Mirela, Fetcu Laurentiu-Ionel, Fetcu Carmen-Elena si S.C. Marlin Tur S.R.L.

Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepand cu data de 09.12.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro

Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide