PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire corp administrativ, corp cazare bătrâni, corp restaurant, spații depozitare, plaformă aprovizionare, corp dispensar, biserică, cameră mortuară și clopotniță, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 17303 mp, identic cu parcela cadastrală nr.58367, situat în intravilanul municipiului pe str. Cuza Vodă, nr. 15, inițiator Fundația umanitară “CĂMINUL DE BĂTRÂNI SFÂNTUL IOAN CEL NOU” Suceava.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-14:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea ”Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 12.05.2023 – 05.06.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.
 

Inchide