MUNICIPIUL SUCEAVA cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava, titular al proiectului “Sistem integrat de management si modelare urbană destinat fluidizării traficului si îmbunătățirii calității vieții”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat in mun. Suceava, jud. Suceava.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, in zilele de luni – joi, intre orele 8-15 și vineri, intre orele 8-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații privitoare la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

Inchide