Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – Arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Bibliografie.

Inchide