Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului investiții -  Direcția generală tehnică și de investiții și consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului proiecte europene și strategii de dezvoltare – Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport.

Inchide