Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 18 posturi – funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, respectiv: 
•    La Direcția Administrația Piețelor:
•    La Direcţia Generală a Domeniului Public:

Inchide