UAT Municipiul Suceava anunță finalizarea cu succes a proiectului de investiții “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” , cod SMIS 126613, finanțat nerambursabil prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 „Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, în cadrul  Contractului de finanțare nr. 4644 încheiat în data de 30.07.2019. 

- Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

Anunț - Finalizarea proiectului “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava, Cod  SMIS 126613

Inchide