pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție aferent semestrului II 2018, în cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor - Rezultat.

Inchide