PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal cu regulament de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unor hale cu functiuni de productie, depozitare, prestari servicii, comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente”, pe teren in suprafata totala de 9900mp, compus din C.F. 53713(950mp) identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53713, C.F. 53714(4958mp) identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53714, C.F. 53715(950mp) identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53715, C.F. 53716(950mp) identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53716 si C.F. 53717(2092mp) identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53717, situat in intravilanul municipiului Suceava, str. Mitocului
    Inițiator Chiteala Roxana Delia, Calinciuc Dan Gabriel, Calinciuc Veronica Maria, Duduman Petru Liviu, Duduman Felicia Coca, S.C. Carpat Faur S.R.L. prin Constantin Cornel – asociat unic..
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 21.11.2022 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.          
    Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide