PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre „Elaborare plan urbanistic zonal si Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate, pentru locuinte colective si individuale, imprejmuire teren, sistematizare verticala si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico edilitare”, pe teren in suprafata totala de 5643 mp, compus din 3044mp C.F. 52951 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 52951, 1311mp C.F. 52950 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 52950 si 1288mp C.F. 52319 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul identic cu 52319, situat pe str. Pictor Romeo Calancea, f.n., situat în intravilanul municipiului Suceava, inițiator S.C. MELIJONS S.R.L.

Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.

 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 30.05.2022 – 23.06.2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro  

Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Inchide