Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post – funcție contractuală de execuție temporar vacantă de șofer treapta I la Serviciul Parc auto din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava.

Rezultat proba practică.

Inchide