Nr. 31474 /28.10.2015

ANUNŢ

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 11 noiembrie 2015 pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială - Serviciul protecţie socială (inspector de specialitate, debutant) şi - Biroul de medicină şcolară generală (asistent medical, debutant), examenul de promovare a persoanelor încadrate în funcţii contractuale de debutant, la expirarea perioadei de debut pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea periodei de debut.

           Examenul de promovare va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidaţii a unei probe scrise.

                        Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:     

·          3 noiembrie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere;

·          11 noiembrie 2015, ora 900 - proba scrisă.

 Bibliografiile sunt anexate prezentului anunţ.

           Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

v. Bibliografii

PRIMAR,

Ion Lungu 

Inchide