Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 30 iunie 2016, ora 1400 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 

1.     Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 26 mai 2016

2.     Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

3.     Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

4.     Proiect de hotarare privind desemnarea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor depuse in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice-initiator Primarul municipiului Suceava

5.     Proiect de hotarare privind stabilirea numarului si nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava in Adunarea Generala a Actionarilor la SC „ACET „SA Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

6.     Proiect de hotarare privind stabilirea numarului si nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava in Adunarea Generala a Actionarilor la SC „Transport Public Local „ SA Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

7.     Proiect de hotarare privind reluarea procedurii si modificarii comisiei pentru selectarea candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SC Transport Public Local SA-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

8.     Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in Consiliilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituite in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

9.     Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in cadrul Comisiilor de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava si Palatului Copiilor Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

10.  Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a copiilor  conforme pentru transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

11.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Suceava , judetul Suceava , in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava ( AJAC Suceava ) si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al AJAC Suceava , precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

12.  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Suceava in Adunarea Generala a “ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava “ si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava “ precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului “ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava “-initiator Primarul municipiului Suceava

13.  Proiect de hotarare privind intentia de dobandire a unor bunuri si efectuarea unui raport de evaluare-initiator Primarul municipiului Suceava

14.  Diverse

 

PRIMAR,
ION LUNGU              


Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1502
din 24.06.2016

Inchide